Author Archives: admin

Recreatie-onderneming: na 15 jaar vergeefs procederen alsnog nadeelcompensatie

Probleem: een recreatie-onderneming in een grote stad werd circa 10 jaar geleden door de gemeente onteigend, wegens planvorming in het kader van gebiedsontwikkeling. De gemeente bood een veel te lage vergoeding (nadeelcompensatie) aan de eigenaar. Die procedeerde vervolgens bijna 15 jaar lang, daarbij geassisteerd door een andere advocaat. Er kwam maar geen beter resultaat in zicht. Wel was recreatie-onderneming inmiddels onteigend en stapelden de rekeningen voor de juridische bijstand zich op. De voormalige eigenaar had een schuld bij de advocaat opgebouwd van ruim 7 ton Euro’s. De advocaat dreigde met beslaglegging. Meer lezen...

Welzijnsorganisatie: nieuwe bestuursstructuur implementeren

Probleem: het managementteam van een regionale welzijnsorganisatie (maatschappelijk werk, sociaalculturele dienstverlening) zegde het vertrouwen op in de operationeel directeur en het bestuur; het bestuur vond dat gereorganiseerd moest worden, dat het managementteam weg moest en het wenste juridisch begeleiding bij de reorganisatie en het ontslag. Meer lezen...

Uitgeverij (familiebedrijf): financiële controle manifester positioneren

Probleem: een omvangrijke uitgeverij van tijdschriften, een familiebedrijf met nogal wat informele ‘lijnen’, werkte met diverse contractspartners, waaronder advertentiebureaus. Het betrof meestal langlopende contractuele relaties. Veel van deze contractspartners zijn afhankelijk van de uitgeverij. Onze bijstand werd gevraagd bij het beëindigen van zo’n relatie. Aanleiding was dat een te grote debiteurenpositie op de betreffende leverancier was ontstaan. Meer lezen...

MVO-oplossingen voor woningcorporatie

Probleem: de onderlinge verwevenheid van een woningcorporatie en haar snel in fte’s gegroeid onderhoudsbedrijf maakte de bedrijfsvoering van de woningcorporatie financieel niet transparant en minder effectief. Meer lezen...