Welzijnsorganisatie: nieuwe bestuursstructuur implementeren

Probleem: het managementteam van een regionale welzijnsorganisatie (maatschappelijk werk, sociaalculturele dienstverlening) zegde het vertrouwen op in de operationeel directeur en het bestuur; het bestuur vond dat gereorganiseerd moest worden, dat het managementteam weg moest en het wenste juridisch begeleiding bij de reorganisatie en het ontslag.

Oplossing: wij realiseerden ons dat alle gremia binnen de welzijnsorganisatie, inclusief het bestuur, ‘partij’ waren geworden en dat uitvoering van de opdracht van het bestuur een dynamiek met zich mee zou brengen waarbij de continuïteit van de welzijnsorganisatie in het geding kwam. Daarbij registreerden we dat de verhouding tussen het bestuur en de regionale overheid (de subsidieverlener) moeizaam was en het bestuur zich onvoldoende rekenschap gaf van de context. De overheidsinstantie wilde de subsidieverlening heroverwegen. Na overleg met het bestuur belegde advocaat Edgar Hennis een bijeenkomst met alle belangrijkste spelers binnen de welzijnsorganisatie. Dat overleg heeft geleid tot het besef dat de continuïteit van de organisatie op het spel stond en dat een zware bemiddelaar werd benoemd (een voormalig minister), die zich boven de partijen kon plaatsen.

Resultaat: de organisatie omarmde een nieuwe, moderne bestuursstructuur. Het oude bestuur maakte plaats voor nieuwe bestuurders die het vertrouwen hadden van alle stakeholders (inclusief overheden). De subsidie aan de welzijnsorganisatie werd gecontinueerd, met introductie van nieuwe taakstellingen.