Omroeporganisatie in financiële crisis naar nieuwe toekomst loodsen

Probleem: een omroeporganisatie op sub-regionaal niveau ontwikkelt een structurele schuldenpositie die elk jaar met minstens 100.000 euro oploopt. De inkomsten (subsidie en marktperformance) kunnen dit onmogelijk compenseren. Er is complex geheel van oorzaken; acuut faillissement dreigt. Hoe houden we de zenders in de lucht?

Oplossing: advocaat Edgar Hennis neemt als bestuursvoorzitter van de omroeporganisatie de leiding op zich. Hij formeert een nieuw bestuur en onderzoekt de situatie. Dat leidt tot de aanstelling van een deskundige interim-directeur, die als taak krijgt om, samen met het bestuur, de organisatorisch-financiële gang van zaken ingrijpend te saneren, maar tegelijk de omvangrijke formatie vrijwilligers bij de omroep nadrukkelijk comfort naar de toekomst te bieden. Een pakket juridische, organisatorische en financiële maatregelen wordt ontwikkeld. Op grond daarvan ontstaat nieuw vertrouwen bij de subsidieverstrekker, die bereid wordt gevonden het ontstane tekort te dichten. Dat gebeurt stapsgewijs, onder de voorwaarde dat het nieuw ingezette beleid (afstoting van een aantal taken, rationalisering van overeenkomsten met leveranciers, stofkam door de organisatie en directe vermindering van rentelasten) in een blijvende koers van de omroeporganisatie wordt verankerd. Tegelijk wordt een aantal nieuwe initiatieven genomen, om de omroep extra maatschappelijke bedding te geven. In 11 maanden wordt de situatie financieel goed beheersbaar en zijn de schijnbaar onoplosbare problemen die de omroeporganisatie kwelden geëlimineerd.

Resultaat: vertrouwen subsidiegever in subsidie-ontvanger (omroeporganisatie) hersteld, omroeporganisatie op nieuwe koers gebracht en daarmee klaar voor de toekomst. Relatief grote tekorten weggewerkt; actueel perspectief door nieuwe initiatieven en slankere workforce.