Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Op deze website rusten intellectuele eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan Edgar Hennis Advies en Advocatuur B.V. Behoudens de in de wet gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Informatie aan ons verzonden via email of via de website is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.

Privacy

Bekijk onze pagina Rechten, voorwaarden en privacybeleid.

U heeft het recht om de informatie die we van u hebben op te vragen.
Onjuiste informatie zullen wij corrigeren.
Voor meer informatie over ons privacy beleid: info@edgarhennis.nl

 

The information on this website is intended as general information. These are not legally binding. The data on this website are subject to intellectual property rights, which belong exclusively to Edgar Hennis Advies and Advocatuur BV. Subject to the exceptions set out in law, no part of this website may be reproduced or published without our prior written consent. Information sent to us via e-mail or through the website is not secure and is considered non-confidential.

Privacy statement

The privacy of the visitors to this website will be respected and treated as confidential by us and by those responsible for the data. Security procedures to protect this information are part of our service. We use your information to process your order or your request for information.

You have the right to apply for a copy of the information we hold on you.
Inaccurate information will be corrected.
If you want more information about our policy:
info@edgarhennis.nl