U bent ondernemer, bedrijfsjurist, advocaat of directielid?

U bent ondernemer, (statutair) directeur, lid van een Raad van Bestuur of leidinggevende bij een overheid of organisatie. U zoekt inventieve oplossingen voor vraagstukken met juridische componenten. Geen vuistdikke analyses met ambivalente conclusies, die heeft u al te vaak gezien. Wél concrete aanbevelingen waarmee u vooruit kunt. Oplossingen die praktisch en toekomstgericht zijn. Die rekening houden met het specifieke dat kenmerkend is voor uw organisatie. Oplossingen die juridisch comfort bieden en tegelijk uw beleid ondersteunen.

U bent bedrijfsjurist of advocaat en behandelt een zaak waarin een nieuwe impuls welkom is. U zoekt een ingenieuze second opinion, die beweging brengt waar stilstand dreigt – of die los wrikt wat vast zit.

U bent directielid/bestuurder van een onderneming in de financiële sector, de verzekeringsbranche of van een organisatie die met regelmaat voor overheden werkt. Compliance is voor u een bestaansvoorwaarde of wordt, in aantoonbare vorm, van uw onderneming verwacht. Nu al – en in de toekomst helemaal.

U zoekt een efficiënte implementatie van compliance in de organisatie, het bewaken van de continuïteit en handreikingen voor verinnerlijking van de gewenste attitude.

"Inventieve oplossingen in plaats van vuistdikke dossiers. Aansturing op hoofdlijnen, met veel aandacht voor het zelflerend vermogen van bedrijven en organisaties."