Juridische en andere oplossingen. Cases en ervaringen.

Juridische problemen aanpakken doet ze in de praktijk niet zelden groter worden. En daardoor: per saldo duurder. Herkent u dat fenomeen?
Onze approach is tegenovergesteld: op basis van een heldere analyse het juridische vraagstuk kleiner en dus beter beheersbaar maken. In alle opzichten. En tegelijk een optimale oplossing creëren, die ruimte voor de toekomst biedt. Een juridische oplossing als dat nodig is. Een oplossing in breder verband waar dat zinvol is.

In dit blog leest u voorbeelden van juridische oplossingen én oplossingen in breder perspectief bij strategische vraagstukken en zakelijke situaties, waaronder conflictsituaties. Zoals oplossingen voor problemen bij distributie-overeenkomsten, een bestuurscrisis in een organisatie, een conflict tussen een luchtvaartmaatschappij en haar piloten en de herschikking van de verhouding tussen een uitgeverij en haar contractspartners. De cases en oplossingen in dit blog zijn geanonimiseerd om redenen van privacy. Meer weten? Contact Edgar Hennis.

Food distributeur: risico’s beperken en contractvoorwaarden verbeteren

Probleem: een omvangrijke importeur en groothandel in verswaren (cliënt; food distributeur) belevert een internationale restaurantketen. Omzet enkele tonnen euro’s per dag, zeven dagen per week. Het moederbedrijf van de restaurants komt financieel in zwaar weer, terwijl de restaurants op zichzelf meer dan levensvatbaar zijn. De food distributeur wil zijn risico’s beperken énerzijds, anderzijds bereiken dat het tegen beter voorwaarden aan de restaurants blijft leveren. Een commercieel-organisatorisch vraagstuk met ingrijpende -en essentiële- juridische voetangels en klemmen, tegen de achtergrond van een tamelijk complex bedrijf met een waaier aan vennootschappen. Oplossing: de oorspronkelijke contractvoorwaarden waren voor de food distributeur niet erg gunstig, maar het volumevoordeel in combinatie met andere leveringen maakte dat een beetje goed. Tegelijk echter was de financiële exposure, tegen de achtergrond van de financieel slecht presterende moederonderneming van de restaurants in combinatie met de omvangrijke dagomzet, hoog. Wij leidden het ertoe dat een nieuwe overeenkomst met de restaurants, Meer lezen...

Recreatie-onderneming: na 15 jaar vergeefs procederen alsnog nadeelcompensatie

Probleem: een recreatie-onderneming in een grote stad werd circa 10 jaar geleden door de gemeente onteigend, wegens planvorming in het kader van gebiedsontwikkeling. De gemeente bood een veel te lage vergoeding (nadeelcompensatie) aan de eigenaar. Die procedeerde vervolgens bijna 15 jaar lang, daarbij geassisteerd door een andere advocaat. Er kwam maar geen beter resultaat in zicht. Wel was recreatie-onderneming inmiddels onteigend en stapelden de rekeningen voor de juridische bijstand zich op. De voormalige eigenaar had een schuld bij de advocaat opgebouwd van ruim 7 ton Euro’s. De advocaat dreigde met beslaglegging. Meer lezen...

Welzijnsorganisatie: nieuwe bestuursstructuur implementeren

Probleem: het managementteam van een regionale welzijnsorganisatie (maatschappelijk werk, sociaalculturele dienstverlening) zegde het vertrouwen op in de operationeel directeur en het bestuur; het bestuur vond dat gereorganiseerd moest worden, dat het managementteam weg moest en het wenste juridisch begeleiding bij de reorganisatie en het ontslag. Meer lezen...

Uitgeverij (familiebedrijf): financiële controle manifester positioneren

Probleem: een omvangrijke uitgeverij van tijdschriften, een familiebedrijf met nogal wat informele ‘lijnen’, werkte met diverse contractspartners, waaronder advertentiebureaus. Het betrof meestal langlopende contractuele relaties. Veel van deze contractspartners zijn afhankelijk van de uitgeverij. Onze bijstand werd gevraagd bij het beëindigen van zo’n relatie. Aanleiding was dat een te grote debiteurenpositie op de betreffende leverancier was ontstaan. Meer lezen...

MVO-oplossingen voor woningcorporatie

Probleem: de onderlinge verwevenheid van een woningcorporatie en haar snel in fte’s gegroeid onderhoudsbedrijf maakte de bedrijfsvoering van de woningcorporatie financieel niet transparant en minder effectief. Meer lezen...