Uitgeverij (familiebedrijf): financiële controle manifester positioneren

Probleem: een omvangrijke uitgeverij van tijdschriften, een familiebedrijf met nogal wat informele ‘lijnen’, werkte met diverse contractspartners, waaronder advertentiebureaus. Het betrof meestal langlopende contractuele relaties. Veel van deze contractspartners zijn afhankelijk van de uitgeverij. Onze bijstand werd gevraagd bij het beëindigen van zo’n relatie. Aanleiding was dat een te grote debiteurenpositie op de betreffende leverancier was ontstaan.

Oplossing: na afronding van de zaak waarbij de relatie zonder bijkomende schade voor de uitgeverij was beëindigd hebben wij onze waarnemingen in deze zaak en in een aantal andere door ons voor deze cliënt behandelde zaken op schrift gesteld en na overleg met de bedrijfsjuristen van de uitgeverij aan de directie doen toekomen. Deze waarnemingen kwamen erop neer dat de betreffende uitgeverij heel lang (te) meegaand was met haar leveranciers en (te) laat ingreep, waarbij het financieel nadeel zodanig groot was, dat de uitgeverij als een blad aan een boom van houding veranderde en zich vervolgens bij de afwikkeling van de relatie meer door emotie dan rationaliteit liet leiden.

Resultaat: actueel problem opgelost. In de slipstream viel ons op dat finance en legal een plek hadden aan het einde van de commerciële keten. Het advies luidde dat het bedrijf zich meer moest concentreren op financiële controle-mechanismen en het maken van betere afspraken (waarbij finance en legal eerder in de keten betrokken zouden moeten worden). Het advies is opgevolgd. Het specifieke karakter van familiebedrijven vereist vaak een brede approach, die meestal aanzienlijk verder gaat dan juridische advisering alleen.