Strategische oplossingen voor een reëel tarief

Deze tijd vraagt om een nieuwe aanpak. Om juridisch advies dat problemen kleiner maakt en doet verdwijnen in plaats van ze groter en duurder te maken. Een aanpak die recht doet aan het feit dat juridische vraagstukken vaak samenhangen met omstandigheden in een breder verband. Strategisch, organisatorisch, financieel en communicatief.
Wij bieden die aanpak. En daarmee: goede oplossingen voor een reëel tarief.

Over Edgar Hennis

Mr. drs. Edgar Hennis, advocaat, beschikt over een track record van ruim 30 jaar en was verbonden aan de kantoren Buruma Maris, Winters & De Vries en, als bestuurvoorzitter, aan Smithuijsen Winters & De Vries.

Specialismen: (internationale) contracten, samenwerkingen, joint ventures, overnames, MVO, toezicht en bestuur, bestuurdersaansprakelijkheid, counseling/trusted advisor.

Edgar Hennis heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

• Arbeidsrecht (internationaal)
• Ondernemingsrecht

Deze registratie verplicht hem om, volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten, elk kalenderjaar tien opleidingspunten te behalen op deze rechtsgebieden.

mr. drs. E. Hennis

Opleiding
1983 Gymnasium bèta Stedelijk Gymnasium Haarlem
1985 Opleiding Frans Universiteit Grenoble
1986 Leiden-Amsterdam-Columbia University Summer Program in American Law
1988 Internationaal recht Rijksuniversiteit Leiden
1989 Nederlands recht Rijksuniversiteit Leiden
2000 Postdoctorale specialisatie opleiding internationale handel NAVIH
2003 postdoctorale specialisatie opleiding fusies en overnames Erasmus Universiteit

Ervaring
1989 > Advocaat bij Buruma Maris (thans: Houthoff Buruma), Den Haag
1995 tot 2015 Advocaat – partner Smithuijsen Winters & De Vries (opleider, hoofd sectie ondernemingsrecht, bestuursvoorzitter), Hoofddorp/Haarlem
2015 > Partner (general counsel) Operatie NL
2015 > Advocaat – partner Edgar Hennis Advies en Advocatuur

Nevenfuncties
1988 tot 1990 Lid redactie Leiden Journal of International Law
1990 tot 2001 Adjunct-secretaris Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht (secretaris subcommissie Wijzigingen Rechtsmacht)
2001 tot 2007 Lid College van Afgevaardigden resp. Raad van Toezicht Orde van Advocaten Noord Holland
2008 tot 2016 Lid, Voorzitter Adviescommissie Regelgeving van de Nederlandse Orde van Advocaten
2005 > Rubrieksredacteur Internationaal Privaatrecht/Internationaal Contracteren Juridisch-up-to Date
2010 > Docent commerciële contracten Euroforum
2011 tot 2015 Lid Redactie Kluwer Vastgoed & Wonen
2014 tot 2015 Gastdocent Legal Management Hogeschool van Amsterdam
2019 > Lid Comité van Aanbeveling Meerdoc educatie- en mediaproducties
2019 > Lid Raad van Advies Sapientia Juridische Opleidingen

Mr. drs. E. Hennis heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan, waarvan de meest recente zijn vermeld op zijn Linked-in pagina. Hij heeft seminars gegeven over de volgende onderwerpen:

– contractenrecht
– rechtsmacht en toepasselijk recht
– bestuurdersaansprakelijkheid
– letters of intent
– beëindiging van overeenkomsten
– wetsvoorstel one tier board
– ronde tafel bestuur en toezicht
– commerciële contracten en het internationaal privaatrecht
– fusies, overnames en de rol van de advocaat
– precontractuele fase & binding van overheden
– Koop,  Brussel I bis- Verordening en het Weens Koopverdrag
– het nieuwe vennootschapsrecht
– procesrecht