Luchtvaartmaatschappij moet andere koers vliegen jegens piloten

Probleem: de nationale luchtvaartmaatschappij van Koeweit betaalt piloten met de Irakese nationaliteit geen salaris meer uit. Later bericht zij zelfs het ontslag van de betrokken piloten. In Koeweit blijkt voor hen geen gang naar de rechter mogelijk.

Oplossing: achtergrond van dit verhaal was dat Irak haar buurland Koeweit op een gegeven moment binnenviel en bezette. Een aantal Irakese piloten in Koeweitse dienst strandde met hun vliegtuigen in het buitenland ten tijde van de Irakese aanval en kreeg de instructie niet terug te vliegen. De piloten kregen asiel in onder meer Canada, de UK en Nederland. Op enig moment ontvingen zij geen salaris meer. Jaren na de bevrijding van Koeweit ontvingen zij van hun werkgever een stuk waaruit bleek dat de Emir van Koeweit hen met terugwerkende kracht had ontslagen. Een gang naar de rechter in Koeweit bleek onmogelijk. Edgar Hennis vertegenwoordigde als advocaat een groep Irakese piloten die het ontslag wilde aanvechten. In de maak was toen nieuwe wetgeving die het onder uitzonderlijke omstandigheden mogelijk maakte naar de Nederlandse rechter te gaan als het onmogelijk was elders in de wereld een eerlijk proces te krijgen. Met gebruikmaking van die (toen nog toekomstige) wetgeving werd beslag gelegd op tegoeden die de nationale luchtvaartmaatschappij van Koeweit in Nederland had. Wij zijn procedures bij de Nederlandse rechter gestart om doorbetaling van het salaris en betaling van het achterstallige salaris te krijgen. Deze procedures gingen aanvankelijk nog alleen over de bevoegdheid van de Nederlandse rechter en het toepasselijk recht; de inhoudelijke behandeling van het conflict tussen luchtvaartmaatschappij en piloten was daarvan afhankelijk.

Resultaat: het risico dat zij de procedures zou kunnen verliezen, in combinatie met het feit dat zij in elk geval gedurende die procedures niet meer over haar in beslag genomen tegoeden kon beschikken, deed de luchtvaartmaatschappij uiteindelijk een andere koers viegen. De door ons vertegenwoordigde gezagsvoerders ontvingen van de luchtvaartmaatschappij een stevige financiële compensatie.