Recreatie-onderneming: na 15 jaar vergeefs procederen alsnog nadeelcompensatie

Probleem: een recreatie-onderneming in een grote stad werd circa 10 jaar geleden door de gemeente onteigend, wegens planvorming in het kader van gebiedsontwikkeling. De gemeente bood een veel te lage vergoeding (nadeelcompensatie) aan de eigenaar. Die procedeerde vervolgens bijna 15 jaar lang, daarbij geassisteerd door een andere advocaat. Er kwam maar geen beter resultaat in zicht. Wel was recreatie-onderneming inmiddels onteigend en stapelden de rekeningen voor de juridische bijstand zich op. De voormalige eigenaar had een schuld bij de advocaat opgebouwd van ruim 7 ton Euro’s. De advocaat dreigde met beslaglegging.

Oplossing: De voormalige eigenaar van de recreatie-onderneming wendde zich tot ons met de vraag: hoe kan ik dit voorkómen, is dit nog op te lossen? Vervolgens bleek ons dat in deze zaak door de advocaat die hem aanvankelijk behandelde, in totaal circa 1,6 miljoen Euro was gefactureerd. Let wel: aan een relatief kleine recreatie-onderneming met slechts een paar ton omzet per jaar. Dat is in strijd met ereregels die de Orde van Advocaten hanteert, waaronder de regel dat een advocaat niet mag ‘overchargen’. Wij hebben vervolgens contact opgenomen met het kantoor van de advocaat, met als insteek dat het gefactureerde bedrag in geen verhouding stond met de omvang van de onderneming van de cliënt. Na een aantal gesprekken, waarin het uiteraard aankwam op de juiste argumentatie en een afweging van belangen, werd de openstaande vordering van 700.000 gereduceerd tot 70.000 Euro, omdat men uiteindelijk ook wel inzag dat hier sprake was van disproportionele calculaties. Vervolgens hebben we ook de zaak met de gemeente kunnen oplossen. En wel zo dat de gemeente alsnog nadeelcompensatie betaalde. Weliswaar niet zoveel als de voormalige eigenaar had gewild, maar zeker een substantieel bedrag.

Resultaat: beslaglegging bij cliënt voorkómen. Recreatie-onderneming 640.000 Euro bespaard. Conflict met de gemeente over nadeelcompensatie met succes beëindigd; cliënt ontving substantieel bedrag van gemeente.