Is uw organisatie in compliance?

In de financiële sector en in branches met grote materiële risico’s, zoals offshore en luchtvaart, is gecertificeerde compliance verplicht. In andere branches is ‘in compliance zijn’ een vrijwillig bewijs van good governance – een absolute pré voor zaken doen met overheden, importante commerciële partijen en instanties. Die als opdrachtgevers in toenemende mate een bewijs zullen willen zien voor de materiële implementatie van compliance in uw organisatie:

  • U voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving;
  • Interne procedures zijn hiermee in overeenstemming;
  • De organisatie werkt volgens vastgelegde gedragsregels om dat alles duurzaam te borgen;
  • De bedrijfscultuur is beheerst en integer, risico’s zijn aantoonbaar geminimaliseerd en onder controle.

Ik inventariseer de juridische omstandigheden van uw organisatie en breng de compliancerisico’s in kaart. Vervolgens begeleid ik u naar het ‘in compliance zijn’ van uw organisatie – die daarmee bedreigingen in financieel en reputatief opzicht minimaliseert en een preferente uitgangspositie voor belangrijke (potentiële) opdrachtgevers verwerft.

Ik informeer u graag nader over compliance.
Neem contact op voor informatie.

“Ik verwacht concrete resultaten, een redelijk tarief en oplossingen die zijn afgestemd op toekomstkansen. Op het gebied van compliance willen wij snel meters maken. En aantoonbaar in compliance zijn, om zo business opportunities te borgen die anders onbereikbaar zouden zijn.”